Media o nas

Stawiam punkty za rzetelność

http://www.brief.pl/ludzie-pnsa/wywiady-pnsa/art26,stawiam-punkty-za-rzetelnosc.html

Redaktor Wajszczak w „Gazecie Prawnej”
http://www.networkmagazyn.pl/redaktor-wajszczak-w-gazecie-prawnej

Publikacja o MLM w Bankier.pl
http://www.networkmagazyn.pl/publikacja-o-mlm-w-bankier-pl