Czasopisma firmowe

Czasopisma firmowe (custom publishing) to periodyki drukowane, wykorzystywane do komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, są więc adresowane do pracowników, współpracowników, kontrahentów firmy – tzw. czasopisma wewnętrzne, albo do środowiska zewnętrznego – tzw. wydawnictwa zewnętrzne.
Ponieważ w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego niezwykle istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku firmy mają współpracujący z nią ludzie, bardzo ważne jest tworzenie poprawnego klimatu o biznesie zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tak, aby lojalni wobec przedsiębiorstwa menedżerowie otrzymywali rzetelne, świeże informacje, ale również aby chcieli się z nim utożsamiać, pełnić rolę jej ambasadorów w środowisku zewnętrznym.  W tym celu świetnie sprawdzają się wydawane przez firmy ciekawe i profesjonalnie przygotowane czasopisma.

Custom publishing to doskonałe narzędzie komunikacji ze swoimi współpracownikami i potencjalnymi klientami, które wprowadza ich w świat marki i buduje lojalność. Im lepiej konsumenci znają markę, tym bardziej czują się z nią związani, ufają jej, chętniej kupują opatrzone nią produkty czy w końcu przystępują do współpracy. Dlatego warto skorzystać z naszej oferty dotyczącej produkcji czasopism firmowych. Posiadamy wiedzę wydawniczą, znajomość branży, profesjonalną redakcję, bazę niezbędną do składu czasopism a nawet ich druku. Oto nasze przykładowe realizacje: